SKYRIM
Skyrim Romance 3.0 (PL - polish - spolszczenie) by Fenrissa
Skyrim » Companions
Added: 25/07/2017 - 11:09PM
Updated: 25/07/2017 - 11:09PM

6 Endorsements

Latest version

121 Unique D/Ls

240 Total D/Ls

8,916 Total Views

Uploaded by fenrissa

Description

Last updated at 23:09, 25 Jul 2017 Uploaded at 23:09, 25 Jul 2017

this is only a polish translation of the Skyrim Romance by Maralightfeather.
to tylko spolszczenie do moda Skyrim Romance autorstwa Maralightfeather.
do działania potrzebujesz oryginalnego angielskiego pliku!

w przypadku błędów/literówek/niedopatrzeń skarg/wniosków, proszę o kontakt mailowy: [email protected] :)


lista wymaganych modów oraz kolejność ich instalacji:
  1. SkyrimRomance 3.0
  2. Sexlab(18+)
  3. SKSE(Skyrim Script Extender) / (Steamdownload, nie zalecane)
  4. SkyUI
  5. RealisticRagdolls with Force
  6. ForesNew Idles in Skyrim (FNIS)
  7. XP32(XPMSE)
  8. zarówno: Schlongsof Skyrim (SOS) oraz ShapeAtlas for Men (SAM)
  9. zarówno: DIMONIZEDUNP female body oraz Caliente'sBeautiful Bodies Edition -CBBE-
  10. zarówno: EnhancedCharacter Edit oraz NetImmerseOverride oraz Racemenu (zalecane)


pierwsze cztery mody oraz racemenu są wymagane, inaczej gra się nie włączy (trust me - próbowałam).po więcej informacji, odwiedź stronę oryginalnego moda: Skyrim Romance lub stronę nexusa Skyrim Romance nexus page autorstwa Maralightfeather.