Skyrim
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Miamian

Uploaded by

Miamian

Virus scan

Some files not scanned

About this mod

Famous Piranha Bytes game, Gothic I, on Skyrim engine.

Permissions and credits
Jest to kontynuacja modyfikacji "Gothic I Location" :

http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/65818/?

Stworzonej przez GothicBrothersTeam.

Z mojej strony przetłumaczyłem wszystko z języka rosyjskiego na polski, dołożyłem około 30NPC w Starym Obozie, każdy z dialogami identycznymi jak w grze Gothic, większość ma również dodany oryginalny dubbing z tej gry.

Mogę jedynie powiedzieć, że jest to tylko zapowiedź, chciałem pokazać, że w temacie coś się dzieje, może też sprawdzić czy jest zainteresowanie taką modyfikacją.

Jeśli ktoś byłby chętny pomóc, to zapraszam. Z dialogami myślę że sobie poradzę, przydałby się jednak ktoś, kto potrafiłby wyczarować modele potworów i zbroi.


W wersji v0.0.2 można znaleźć:
ok.100NPC we wszystkich trzech Obozach, każdy ma dodane linie dialogowe.
5 questów do wykonania w Starym Obozie.
50% dialogów posiada również pliki dźwiękowe.

Od teraz przy instalacji niepotrzebne są już pliki z oryginalnego moda. Wszystkie potrzebne pliki ściągamy bezpośrednio stąd.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

This is a continuation of the modification "Gothic I Location":

http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/65818/?

Created by GothicBrothersTeam.

For my side I translated everything from Russian into Polish, and added about30NPC in Old Camp, each with dialogue identical to Gothic, most also has added original polish dubbing from this game.

I can only say that this is just a preview, I wanted to show that something is happening in this mod, maybe also check if there is interest in such modification.

If anyone want to help, I will be very glad. I think I can handle with dialogues, but I need someone who can create monsters and armor models.

In version v0.0.2 you can find:
ca. 100NPC in all three Camps, every with his own dialogues.
5 quests in Old Camp.
50% dialogues has added voices (Polish only).

From now on you don't have to download content from original mod. All needed files are now here.

And about English version. It's a lot of work to make it and for now I rather want to finish this mod ASAP and then make a translation.
But If someone want to help me and make this translation, please contact me by PM.