Skyrim
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Gezginci

Uploaded by

gezginci

Virus scan

Safe to use

About this mod

Craftable Cloud Storage - Turkish Translate

Requirements
Permissions and credits
Craftable Cloud Storage - Turkish Translate

ilk önce modun orjinalini kurulu olması gerekmektedir. (Orjinal modun 2.3 versiyonunu kurulu olduguğuna dikkat edin)
Modun orjinali olan 2.3 versiyonu General Stores 2.3 yani son sürümünü içinde barındırmaktadır.