SKYRIM
Skyshards Turkish Translation by Shyah
Skyrim » Miscellaneous
Added: 17/03/2017 - 02:08PM
Updated: 17/03/2017 - 02:08PM

0 Endorsements

1.0 Latest version

42 Unique D/Ls

49 Total D/Ls

827 Total Views

Uploaded by Shyah

Description

Last updated at 14:08, 17 Mar 2017 Uploaded at 14:08, 17 Mar 2017

WARNING! This is just a translation.Original mod is here.

Oyuna absorbe ettikçe kazanım puanı elde ettiğiniz Gökparçalar ekler.


KURULUM
İlk önce modun kendisini kurun.Daha sonra çeviriyi indirin.Esp dosyasını oyunun kurulu olduğu dizindeki "Data" klasörüne atın.Dosya değiştirme uyarısını onaylayın.