Skyrim
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

themaledict

Uploaded by

themaledict

Virus scan

Safe to use

About this mod

Permissions and credits
This is just a translation. For the original mod please click

Original mod author:Suran

Stormcloak Hero Armory modunun Türkçe'ye çevirilmiş halidir. Önce modun kendisini buradan indiriniz. Ardından modu kurunuz.

themaledict tarafından çevirilmiştir, eğer hata görürseniz lütfen bildiriniz.

Modun İçeriği:
Oyuna Fırtınapelerin'lere özel kalkan, kılıç ve büyük kılıç ekler.