SKYRIM
Weapons of the Third Era - Czech translation by Azarian
Skyrim » Weapons
Added: 29/01/2012 - 08:57AM
Updated: 08/04/2012 - 11:51AM

13 Endorsements

1.3 Latest version

382 Unique D/Ls

753 Total D/Ls

11,869 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 11:51, 8 Apr 2012 Uploaded at 8:57, 29 Jan 2012

Jedná se o ceský preklad modu Weapons of the Third Era autora 747823. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.