Skyrim
Help us shape the future of the Vortex mod manager by taking our survey
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

kaiena1

Uploaded by

kaiena1

Virus scan

Safe to use

About this mod

To tłumaczenie modyfikacji "Become High King of Skyrim" autorstwa aysigago
This is translation mod "Become High King of Skyrim" by aysigago

Requirements
Permissions and credits
Donations
This is only Polish translation "Become High King of Skyrim" by aysigago
To polskie tłumaczenie modyfikacji "Become High King of Skyrim" autorstwa aysigago

Jeśli w tłumaczeniu znajdziesz błąd, literówkę bądź jakieś inne nieścisłości, skontaktuj się ze mną.