File information

Last updated

Original upload

Created by

747823 Translated by SilentBob92PL and Czypsu

Uploaded by

SilentBob92PL

Virus scan

Safe to use

About this mod

Polish translation to mod Weapons of the Third Era by 747823. http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.php?id=3871

Requirements
Permissions and credits
Jest to spolszczenie do modu Weapons of the Third Era stworzonego przez 747823 http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.php?id=3871
Stworzone przez SilentBob92PL i Czypsu.

Uwaga!!!
Przed instalacja spolszczenia zainstaluj angielska wersje moda.
Top