SKYRIM
Weapons of the Third Era Polish translation by 747823 Translated by SilentBob92PL and Czypsu
Skyrim » Weapons
Added: 13/01/2012 - 08:27PM
Updated: 13/01/2012 - 08:36PM

18 Endorsements

1.3 Latest version

489 Unique D/Ls

805 Total D/Ls

9,219 Total Views

Uploaded by SilentBob92PL

Description

Last updated at 20:36, 13 Jan 2012 Uploaded at 20:27, 13 Jan 2012

Jest to spolszczenie do modu Weapons of the Third Era stworzonego przez 747823 http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.php?id=3871
Stworzone przez SilentBob92PL i Czypsu.

Uwaga!!!
Przed instalacja spolszczenia zainstaluj angielska wersje moda.