File information

Last updated

Original upload

Created by

Weltkrieg

Uploaded by

Weltkriegg

Virus scan

Safe to use

About this mod

Jaxonz Positioner - Turkish Translation

Permissions and credits
Donations
This is just translation. For the original mod please click

Jaxonz Positioner adlı modun türkçeye çevrilmiş halidir. Önce modun orjinalini indirin, sonra buradan indirdiğiniz dosyanın içindekileri oyun klasöründe bulunan "data" adlı yere atın.

www.elderscrollsturk.com/forum/

WELTKRIEG
Top