Skyrim
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

deleted4907501

Uploaded by

deleted4907501

Virus scan

Safe to use

About this mod

Mod ten dodaje sery,itp i ich produkcje. :) (spolszczenie)

Permissions and credits
Donations
--------------------------------------[size=7]Opis[/size]--------------------------------------
Mod ten dodaje mo?liwo?? produkowania seria,dojenia krów i tym podobne rzeczy.

Spolszczenie wymaga oryginalnej wersji moda któr? mo?na pobra? z linku poni?ej
http://skyrim.nexusmods.com/mods/25239/

--------------------------------------[size=7]Instrukcja[/size]--------------------------------------
1.Za pomoc? Nexus Mod Manager ?ci?gamy oryginaln? angielsk? wersje moda i j? instalujemy
http://skyrim.nexusmods.com/mods/25239/

2.Za pomoc? tak?e Nexus Mod Manager ?ci?gamy spolszczenie i je instalujemy

3.Cieszymy si? gr? z nowymi opcjami :)

--------------------------------------[size=7]Uwaga[/size]--------------------------------------
1.Uwaga prosz? zwraca? uwag? do jakiej wersji moda jest dane spolszczenie i do tej go instalowa?
2.Uwaga TEN MOD WYMAGA DLC \"Hearthfire\"