SKYRIM
Unofficial Skyrim Patches PL - Polish Translation by niedroProg
Skyrim » Patches
Added: 12/07/2013 - 02:03PM
Updated: 25/02/2014 - 09:40AM

232 Endorsements

2.0.2a Latest version

4,535 Unique D/Ls

10,626 Total D/Ls

44,943 Total Views

Uploaded by niedroProg

Description

Last updated at 9:40, 25 Feb 2014 Uploaded at 14:03, 12 Jul 2013

Jest to spolszczenie do aktualnie stabilnej wersji 2.0.2a tego cudownego patcha.

Co zawiera archiwum?
  • Plik ESP z przet?umaczonymi tekstami oraz dialogami.
  • Plik BSA z teksturami, modelami, skryptami oraz u?ywanymi przez patch dialogami w polskiej wersji j?zykowej.
  • Plik BSL.

Modyfikacja jest w ca?o?ci wi?c nie wymaga oryginalnej wersji, lecz je?li chcesz polskie napisy oraz angielsk? ?cie?k? d?wi?kowa zainstaluj oryginaln? wersj? ?atki, a potem u?yj pliku ESP z polskiej paczki (po prostu skopiuj i zast?p).

Oryginalna wersja modyfikacji

Modyfikacja wymaga minimum wersji 1.9.29.0.8 gry.

Cechy
  • Setki poprawek dotycz?cych rozgrywki, questów, NPC, obiektów, przedmiotów oraz tekstów
  • Stworzony przez autorów Unofficial Oblivion Patch
  • Nie zawiera niebezpiecznych zmian, tote? usuni?cie go nie wp?ynie negatywnie na zapis stanu gry
  • Zaprojektowany by dzia?a? bezproblemowo z jak najwi?ksz? liczb? modyfikacji
  • Przetestowany przez ponad 15 000 beta testerów.


Dorzuci?em jeszcze spolszczenie ?atek dla dodatków Dawnguard oraz Dragonborn, bo spolszczenia, które obecnie mo?ecie znale?? posiadaj? angielsk? ?cie?k? d?wi?kow?.

Lista zmian wprowadzanych przez ?atki.
Skyrim
Dawnguard
Dragonborn
Hearthfire

Inne moje modyfikacje
Kickass Dremora Polish Voice

Wszystkie podzi?kowania nale?? si? autorom modyfikacji.

All credit goes to Unofficial Patch Project Team.