Skyrim

File information

Last updated

Original upload

Created by

deleted4907501

Uploaded by

deleted4907501

Virus scan

Safe to use

About this mod

Spolszczenie modu dodaj?cego kryjowke lowcuw niewolnikuw

Permissions and credits
Donations
--------------------------------------[size=7]Opis[/size]--------------------------------------
To spolszczenie do modyfikacji Paradise Halls - Slavers Hideout dodaj?ce kryjówk? ?owców niewolników z wi?zieniem w piwnicy i s?odkim szczurkiem.

Spolszczenie wymaga oryginalnej wersji moda któr? mo?na pobra? z linku poni?ej
http://skyrim.nexusmods.com/mods/33462

--------------------------------------[size=7]Instrukcja[/size]--------------------------------------
1.Za pomoc? Nexus Mod Manager ?ci?gamy oryginaln? angielsk? wersje moda i j? instalujemy
http://skyrim.nexusmods.com/mods/29886

2.(Opcjonalne ?eby mie? mod na niewolnictwo te? w wersji polskiej) Za pomoc? tak?e Nexus Mod Manager ?ci?gamy spolszczenie i je instalujemy
http://skyrim.nexusmods.com/mods/38168

3.Kolejny raz Nexus Mod Manager ?ci?gamy oryginaln? angielsk? wersje moda i j? instalujemy
http://skyrim.nexusmods.com/mods/33462

4.I w ko?cu u?ywamy Nexus Mod Manager i ?ci?gamy spolszczenie My little kitty Ma-Rakha Khajiit boy do swojej wersji moda.

5.Cieszymy si? gr? z nowymi opcjami :)

--------------------------------------[size=7]Uwaga[/size]--------------------------------------
1.Uwaga prosz? zwraca? uwag? do jakiej wersji moda jest dane spolszczenie i do tej go instalowa?

Credits:
Emotika (For her Mod)
Hegemont (For Translation)