File information

Last updated

Original upload

Created by

marcus1201

Uploaded by

marcus1201

Virus scan

Safe to use

About this mod

Polish translation three mods - sounds of skyrim series. MOD FOR POLISH PLAYERS.

Permissions and credits
Polish translation sounds of skyrim mod created by Cliffworms. Mod for polish players.
Spolszczenie trzech modyfikacji dodaj?cych lub modyfikuj?cych d?wi?ki w skyrim stworzonych przez Cliffworms. Spolszczona zosta?a konfiguracja.

Instrukcja:
1. Pobieramy wszystkie trzy modyfikacje:
a)Sounds of Skyrim - The dungeons
b)Sounds of Skyrim - Civilization
c)Sounds of Skyrim - The Wilds
2. Wrzucamy do odpowiednich folderów.
3. Wrzucamy spolszczenia do folderu Data, domy?lnie znajduje si? w:
X:/Program Files/Steam/steamapps/common/skyrim/Data [gdzie X to nazwa dysku]
4. Uruchamiamy skyrim, odpalamy sava i post?pujemy wed?ug komunikatów.

Wszelkie problemy z instalacj? b?d? b??dy w t?umaczeniu prosz? zostawia? w komentarzach pod modyfikacj? lub na pv. Spolszczenia aktualne na dzie? 11.05.2013!