SKYRIM
Sounds of Skyrim - polish translation by marcus1201
Skyrim » Audio - SFX, Music, and Voice
Added: 11/05/2013 - 03:22PM
Updated: 14/05/2013 - 09:51PM

56 Endorsements

1.01 Latest version

1,193 Unique D/Ls

2,072 Total D/Ls

9,284 Total Views

Uploaded by marcus1201

Description

Last updated at 21:51, 14 May 2013 Uploaded at 15:22, 11 May 2013

Polish translation sounds of skyrim mod created by Cliffworms. Mod for polish players.
Spolszczenie trzech modyfikacji dodaj?cych lub modyfikuj?cych d?wi?ki w skyrim stworzonych przez Cliffworms. Spolszczona zosta?a konfiguracja.

Instrukcja:
1. Pobieramy wszystkie trzy modyfikacje:
a)Sounds of Skyrim - The dungeons
b)Sounds of Skyrim - Civilization
c)Sounds of Skyrim - The Wilds
2. Wrzucamy do odpowiednich folderów.
3. Wrzucamy spolszczenia do folderu Data, domy?lnie znajduje si? w:
X:/Program Files/Steam/steamapps/common/skyrim/Data [gdzie X to nazwa dysku]
4. Uruchamiamy skyrim, odpalamy sava i post?pujemy wed?ug komunikatów.

Wszelkie problemy z instalacj? b?d? b??dy w t?umaczeniu prosz? zostawia? w komentarzach pod modyfikacj? lub na pv. Spolszczenia aktualne na dzie? 11.05.2013!