Skyrim

File information

Last updated

Original upload

Created by

aragoth

Uploaded by

aragothestel

Virus scan

Safe to use

About this mod

Polska translacja do moda Realistic Lighting Overhaul

Permissions and credits
Polska translacja do moda Realistic Lighting Overhaul by Sydney666 and Daemonui. Po zainstalowaniu oryginalnej wersji stąd:

Realistic Lighting Overhaul by Sydney666 and Daemonui

należy rozpakować i nadpisać wszystkie pliki. Zawiera również tłumaczenie opcjonalnego dodatku Realistic Lighting Overhaul 3.5 Legacy Weathers.