SKYRIM
Amazing Follower Tweaks - polish translation by aragoth
Skyrim » NPC
Added: 25/01/2013 - 08:24PM
Updated: 02/05/2013 - 03:53PM

451 Endorsements

1.66 Latest version

6,190 Unique D/Ls

12,295 Total D/Ls

46,242 Total Views

Uploaded by aragothestel

Description

Last updated at 15:53, 2 May 2013 Uploaded at 20:24, 25 Jan 2013

Częściowa translacja moda Amazing Follower Tweaks by Dheuster. Zostało przetłumaczone menu moda, czyli po zainstalowaniu menu rozmowy z NPC jest w całości po polsku, a nie częściowo po polsku, a częściowo po angielsku. Do przetłumaczenia zostało jeszcze kilka opisówek, może w niedalekiej przyszłości... ;)

Wymaga oryginalnego moda Amazing Follower Tweaks by Dheuster, należy nadpisać wszystkie pliki.