Skyrim
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

aragoth

Uploaded by

aragothestel

Virus scan

Safe to use

About this mod

Polska translacja do moda Realistic Needs and Diseases

Permissions and credits
Polskie tłumaczenie do moda Realistic Needs and Diseases by perseid9. Po zainstalowaniu oryginalnej wersji stąd:

Realistic Needs and Diseases by perseid9

należy rozpakować i nadpisać wszystkie pliki. Paczka zawiera również tłumaczenia dodatków:
- RND_Dawnguard-Patch
- RND_HearthFires-Patch
- RND_Dragonborn-Patch
- RND_DrinkingFountains-Patch
- RND_USKP-Patch

Należy usunąć te pliki w przypadku, gdy łatki nie są używane.

UWAGA !!! W archiwum znajduje się dodatkowy plik RealisticNeedsandDiseasesCheckNeedsPL.esp, który powinien rozwiązać problemy z tłumaczeniem skryptu do sprawdzania stanu postaci. Należy go umieścić bezpośrednio po RealisticNeedsandDiseases.esp w kolejce ładowania.