SKYRIM
Winter Is Coming - Cloaks - Polish translation by darkman24
Skyrim » Clothing
Added: 19/01/2013 - 09:42PM
Updated: 28/01/2013 - 09:18PM

16 Endorsements

2.1b Latest version

507 Unique D/Ls

894 Total D/Ls

11,637 Total Views

Uploaded by darkman24

Description

Last updated at 21:18, 28 Jan 2013 Uploaded at 21:42, 19 Jan 2013

Polish translation of "Winter Is Coming - Cloaks" mod. You need full version of this mod (overwrite 1nivWICCloaks.esp)!

T?umaczenie moda Winter Is Coming - Cloaks w wersji 2.1b update tylko dla pe?nej opcji (1nivWICCloaks.esp)
Wymaga zainstalowania pe?nej wersji moda Winter Is Coming - Cloaks --> WIC Cloaks 2_1b a nast?pnie WIC Cloaks 2_1b Update
Instalacja: Podmieni? plik 1nivWICCloaks.esp
Niestety nazwy s? bardzo d?ugie, szczególnie p?aszczy z efektem ochronnym. Sk?adnia jest tak dobrana by zapewni? jak najlepsze sortowanie elementów w ekwipunku.
W razie znalezienia b??dów prosze o kontakt na PM lub info w komentarzu.