SKYRIM
Apocalypse Spell Package - Polish Translation by Hitmanov
Skyrim » Magic - Spells & Enchantments
Added: 07/11/2012 - 11:40AM
Updated: 28/01/2014 - 03:28PM

190 Endorsements

4.00 Latest version

3,903 Unique D/Ls

7,102 Total D/Ls

30,697 Total Views

Uploaded by Hitmanov

Description

Last updated at 15:28, 28 Jan 2014 Uploaded at 11:40, 7 Nov 2012

Dostępna wersja 4.0
Planowana aktualizacja do wersji 5.x - luty 2014.

Polski:
Wersja: 4.00
Pamiętaj by sprawdzić czy dost?pna jest nowsza wersja moda na stronie:
http://skyrim.nexusmods.com/mods/16225

Jest to spolszczenie Apocalypse Spell Package by EnaiSiaion.
Najpierw należy zainstalować oryginalną wersję modyfikacji ze strony autora.
Następnie należy podmienić pliki z folderu Data na te z archiwum tu umieszczonego.
Więcej informacji w pliku ReadMe w archiwum.

Odnośnie wersji 4.00:
Literówki / niezgodności możecie zgłaszać w komentarzach.


English:
Version: 4.00
Remember to check for the latest version at:
http://skyrim.nexusmods.com/mods/16225

It is a Polish translated version of Apocalypse Spell Package by EnaiSiaion.
The original mod is required to be downloaded first.
Then just overwrite existing files with those from the archive in your Data folder.
More information to be found in Readme file inside the archive.