SKYRIM
pegasArmor_sk by pegas
Skyrim » Armour
Added: 22/09/2012 - 02:56PM
Updated: 22/09/2012 - 03:01PM

14 Endorsements

0.1 Latest version

206 Unique D/Ls

278 Total D/Ls

13,123 Total Views

Uploaded by pegas893

Description

Last updated at 15:01, 22 Sep 2012 Uploaded at 14:56, 22 Sep 2012

Mód pridáva do hry novú sadu zbroje ?ahkého typu, ktorá sa skladá z hrudného panciera, rukavíc, ?ižiem a ?elenky pre postavy typu Dimonized UNP (od autora - dimon99) http://skyrim.nexusmods.com/mods/6709. Zárove? je do hry pridaný aj nový ?ahký štít, drevený luk, jednoru?ná dýka, amulet a prste?. Všetky veci mimo amuletu a prste?a je možné ?alej vylepšova? a ke?že sú o?arované, tak až po dosiahnutí perku v ková?stve na vylepšovanie o?arovanej zbroje a zbraní.
V móde je aj nieko?ko nových ingrediencií, ktoré sú potrebné na výrobu týchto vecí a je ich možné získa? z ulovených zvierat alebo štiepaním dreva.