SKYRIM
Cloaks of Skyrim 1_0 - Polish translation by Nikinoodles
Skyrim » Miscellaneous
Added: 30/07/2012 - 04:02PM
Updated: 30/07/2012 - 04:04PM

30 Endorsements

1.0 Latest version

609 Unique D/Ls

1,000 Total D/Ls

8,498 Total Views

Uploaded by artos0131

Description

Last updated at 16:04, 30 Jul 2012 Uploaded at 16:02, 30 Jul 2012

POLISH

Pe?ne t?umaczenie modyfikacji Cloaks of Skyrim v1.0

Modyfikacj? nale?y wgra? w ten sam sposób jak inne, je?li posiadasz oryginaln? wersj? Cloaks of Skyrim przed instalacj? spolszczenia nale?y j? usun??, gdy? spolszczenie zawiera w sobie najnowsz? wersj?.

Upewnij si?, ?e nie masz aktywowanych .esp "Player Only" i "No Imperial". gdy? mog? powodowa? b??dy w funkcjonowaniu spolszczenia

All credits goes to Nikinoodles!