SKYRIM
Monster Wars V2 Lietuviskas vertimas by Ironman5000 - translate Plienas26
Skyrim » Overhauls
Added: 23/06/2012 - 09:07PM
Updated: 23/06/2012 - 09:07PM

0 Endorsements

Latest version

0 Unique D/Ls

0 Total D/Ls

5,551 Total Views

Uploaded by Plienas26

Description

Last updated at 21:07, 23 Jun 2012 Uploaded at 21:07, 23 Jun 2012

Ši modifikacija reikalauja, kad j?s? Skyrim instaliacijoje b?t? modifikacija Skyrim Monster Mod

Aprašymas

----------------

Ši modifikacija buvo sukurta, kad drastiškai pagerint? žaidim? naudojant DogTown1'o sukurt? modifikacij? Skyrim Monster Mod. Ši modifikacija Monster Mod suteikia kelet? nauj? dalyk?, ir yra sukurta panašiu principu kaip Oblivion'o MMM ar New Vegas'o AWOP su daugybe poky?i?.

- Korekt?ra ir prid?ta monstr? elgsena, ?g?džiai ir burtai, atsiradimo vietos ir kita. Taipogi kai kurios MoMod butyb?s buvo kategorizuotos ? Daedrus. Tai yra šelmiai (Scamp), Ugnies Milžinai (Fire Giant) ir bulvorai (Bullvore), taigi jie kurs chaos? tarp kit? b?tybi?. Pvz: Ugnies Milžinai nuo šiol kausis tarp kit? milžin? tip? jeigu jie susitinka, bet neatsiras ten pat. Ka?iolakiai (Werecat) nuo šiol yra draugiški l?šims.
- Prid?ta dar daugiau nauj? monstr? su savo estetika ir kai kuriais naujais ?g?džiais. Jie buvo sukurti panaudojant ruošinius iš Monster Mod ir sudedant juos su pa?io autoriaus darbu.
- Nauji ginklai ir šarvai pasl?pti kaip grobis, parduodami parduotuv?se, laikomi ypating? prieš? ir kai kurie unikal?s kaip prizai. Šie nauji ginklai yra reti ir juos dažniau galima rasti, jei veik?jas yra didesnio lygio. Prie to prisiskaito nauji šarvai, šalmai, skydai ir kardai iš Witcher žaidim? kurie tiks kovoms su Witcher butyb?mis.
- Nauji burtai, su galimybe iškviesti bet kok? padar?. Nuo šiol burtai bus atrakinami mokinantis, per raštus, lazdas ir net per kai kuriuos priešus. Iškviesta b?tyb? nebus nustatyta pagal veik?jo lyg? ir laikysis iki 2 minu?i?, taip pat ?eis ? Daedr?, Nemireli? ar drakon? rinkinius (reti) .
- Nauji NPC, ?skai?iuojant papildomas gynybas apkrautose vietov?se. Šie kariai atrodys kaip Blue Stripe Soldiers (M?lynosios Juostos Kariai).
- Nauji šarvai, šalmai, skydai ir kardas iš Witcher žaidimo.
- Naujas kompanionas Thornir'as, kur? galima rasti Vindhelmo (Windhelm) mieste netoli arkli? posto. Jis saugos miest? nuo Ledo Milžin? (Ice Giant). Jis turi visas originali? kompanion? galimybes ir yra nemirštantis.
- Padidinta tikimyb? sutikti drakonus, pridedant MoMod drakonus ?vairiose vietov?se.
- Kai kurios prieš? frakcijos dabar tur?s monstrus besikaunan?ius už juos kaip gyv?nus arba draugus.
- Blue Stripe (M?lynosios Juostos) postai prid?ti ? pasaul?. Jie yra prid?ti kaip tikros vietov?s su savo žymekliais žem?lapyje ir gali nusigauti ? tas vietas.
- Prid?ta keletas Milžinišk? Ogr? (Giant Ogre) kurie turi gero grobio.
- Keletas unikali? bos?, su savo teritorijomis. Jeigu rasi Blue Stripes kareivi?, jie dažniausiai turi nusikalt?li? lapus, kurie žymi boso viet?.

Daug nauj? prieš? atsiras priklausant nuo tavo veik?jo lygio savo nustatytose vietose.
Ši modifikacija yra ideali jeigu originaliame Skyrim Monster Mod tau nebuvo daug prieš?.
Keliaujant per pasaul? nuo šiol matysi daug daugiau kov? tarp b?tybi?. Taip pat pasteb?si nauj? nykštuk? požem? paej?jus upe nuo Druadach Redoubt.

Nauji monstrai ir bosai:


- Reaperis (The Reaper) (bosas)
- Milžiniškas Ogras (Giant Ogre) bosas
- 25 naujos drakon? rušys kaip Žem?s, Daedriniai, Šal?io, Miško
- Naujos Reaperio Sielos (Reaper Spirits)
- Kraujag?rys (Blood Drinker)
- Miško Ragana (Forest Witch)
- Kraujo Lordas (Blood Lord)
- Milžiniškas Daedrinis Chaurusas (Giant Daedric Chaurus)
- Dremor? Vilkolakis (Dremora Werewolf)
- Nauji Kaul? Siaubai (Bone Horror)
- Kraujo Vilkolakis (Blood Werewolf)
- 14 nauj? drakon? Daedrot? (Dragon Daedroth) tip?
- Apdengtas Gargoilas (Hooded Gargoyle)
- Kolosas (Collosus), milžiniškas apdengtas gargoilas (Hooded Gargoyle)
- Milžiniškas Gargoilas (Giant Gargoyle)

Nauji ginklai:

- Staff of the Dead
- Neurotoxin Greatsword
- Veraxanima Sword, Dagger and Greatsword
- Ferravis Warglaive
- Wildvine dagger and Sword
- Dwemer Equalizer
- Staff of the Dragon King
- Copperthorn
- Thorin's Hammer
- Witcher sword
- Dragon's Bane
- Staff of Daedric Command

Nauji šarvai:

- Blue Stripe light armour set
- Blue Srtipe heavy armour set
- Blue Stripe Elite armour set
- Viper Assassin set
- Witcher Helmets
- Witcher Shields

INSTALIACIJA

Autorius ir vert?jas rekomenduoja parsisi?sti nemokam? program? Skyrim Mod Manager, kuri automatiškai parsiun?ia, instaliuoja ar išinstaliuoja modifikacijas. Taip pat ji automatiškai suranda turim? modifikacij? atnaujinimus ir modifikacijas atnaujina.

Išversta Plienas26

Originali modifikacija, parsisiuntimas ir nuotraukos (angliškai) http://skyrim.nexusmods.com/mods/18997