SKYRIM
Lanterns of Skyrim - All in One Lietuviskas vertimas by MannyGT
Skyrim » Immersion
Added: 23/06/2012 - 07:03PM
Updated: 23/06/2012 - 07:03PM

0 Endorsements

Latest version

0 Unique D/Ls

0 Total D/Ls

6,957 Total Views

Uploaded by Plienas26

Description

Last updated at 19:03, 23 Jun 2012 Uploaded at 19:03, 23 Jun 2012

*APŽVALGA*

Kaip daugelis praš?, pagaliau išleista modifikacija kuri sujungia "Bridges" , "Around Cities" ir "Villages" apšvietimo modifikacijas ? vien?, pavadint? "Lanterns of Skyrim". Taipogi ši modifikacija prideda žibint? daugelyje kaimeli? ir didžiojoje dalyje keli?.
Kad ši modifikacija nesugadint? tikroviškumo, žibint? n?ra pernelyg daug lyg per Šv. Kal?das.
Pavyzdžiui, žibintai pagrindiniuose keliuose yra toli vienas nuo kito laukin?se vietov?se ir yra neapdengti arba kitaip "neapsaugoti" . Reikia prisiminti, kad kai kurie miesteliai jau tur?jo žibintus originalioje versijoje. Taip pat, kad neb?t? trukdži? ar žaidimo klaid?, žibintai yra nepakeisti nuo originali?. Žibintai švie?ia nuo 17:00 iki 08:00.

*VIETOV?S*

Apa?ioje surašytos vietov?s, kuriose švie?ia naujieji žibintai.

KAIMAI IR MIESTAI

Riverwood
Karthwasten
Ivarstead
Rorikstead
Shor's Stone
Dragon Bridge
Dawnstar
Falkreath
Morthal
Winterhold

GYVENAMOSIOS VIETOS

Black-Briar Lodge
Brandy-Mug Farm
Darkwater Crossing
Goldenglow Estate
Kynesgrove
Old Hroldan

FERMOS

Hlaalu Farm
Hollyfrost Farm
Katla's Farm
Merryfair Farm

GR?D? MAL?NAI

Battle-Born Farm
Chillfurrow Farm
Loreius Farm
Pelagia Farm
Salvius Farm
Sarethi Farm
Snow-Shod Farm

LENTPJ?V?S

Anga's Mill
Half-Moon Mill
Heartwood Mill
Mixwater Mill
Solitude Sawmill

*KAIP INSTALIUOTI*

Prieš instaliuojant, ištrinkite visas senesnes šios modifikacijos versijas, prieš tai:
1. ?eikite ? namo ar požemio vid?.
2. Išsaugokite žaidim?.
3. Išeikite iš žaidimo
4. Ištrinkite senas versijas.

V?liau, ?d?kite ESM ir vien? iš ryškio fail? ? Skyrim instaliacijos aplank?, po to atidar? Skyrim paleistuv?, spauskite "Data Files" ir pažym?kite abudu naujus failus.

*UNINSTALIACIJA*

"Data Files" nuimkite kryžiukus nuo t? fail? ir juos ištrinkite.

*SUDERINAMUMAS*

Ši modifikacija gali nesusiderinti su bet kokia modifikacija, kuri prideda šviesas ar apšvietim?.

Išversta Plienas26

Originali nuoroda, parsisiuntimas ir nuotraukos (angliškai) : http://skyrim.nexusmods.com/mods/18916