SKYRIM
Knight of Thorns Armor and Spear of Thorns Lietuviskas vertimas by Zerofrost Satyr
Skyrim » Armour
Added: 23/06/2012 - 06:37PM
Updated: 23/06/2012 - 06:45PM

0 Endorsements

Latest version

0 Unique D/Ls

0 Total D/Ls

25,918 Total Views

Uploaded by Plienas26

Description

Last updated at 18:45, 23 Jun 2012 Uploaded at 18:37, 23 Jun 2012

Ši modifikacija prideda vien? nauj? didel?s raiškos sunki?j? š?rv? rinkin? ir nauj? ginkl?(Spear of Thorns(Spygli? Ietis). Abudu dalykai yra visiškai originalus kur?jo darbas. Abudu taip pat galimi iškalti ir pagerinti. Šarvai galimi ir vyrams ir moterims, nors ir buvo sugalvoti tik vyrams. Deja, vyr? ir moter? šarvai nesiskiria niekuo.

Kol kas dar n?ra šarv? modeli? inventoriaus langeliui, jie pasirodo kaip Plieno šarvai (Ietis model? turi). Autorius modelius prid?s veliau.

Šarv? gynybos statistika:

-batai:21
-kr?tin?:52
-rankos:21
-šalmas:27

*Ieties žala: 28

*Kaip rasti

-Užrakintoje spintel?je, kuri yra "Serpent Stone" (Gyva?i? Akmens) saloje ? rytus nuo Vinterholdo koledžo.

-Arba galima išsikalti bet kurioje kalv?je jeigu turite Drakon? ir Pagerint? Šarv? privalumus. (Ietis yra Ebonijos ginkl? skiltyje)

*Instaliavimas

Kad instaliuotum?te, papraš?iausiai nutempkite failus(ir aplankus) iš .rar failo ? Skyrim žaidimo instaliacijos aplank?. V?liau paleidimo lange spauskite "Data Files" ir pažym?kite modifikacij?.

*Naudojimas

Autorius nenori, kad ši modifikacija ar jos dalys b?t? modifikuotos ir/arba panaudotos kitose modifikacijose ar žaidimuose be autoriaus leidimo.

Išversta Plienas26

Originali modifikacija ir nuotraukos (angliškai) http://skyrim.nexusmods.com/mods/18940