SKYRIM
Frostfall - Hypothermia Camping Survival - POLISH TRANSLATION by zamek9
Skyrim » Gameplay Effects and Changes
Added: 20/06/2012 - 03:35PM
Updated: 22/06/2012 - 11:51PM

71 Endorsements

1.1 Latest version

1,728 Unique D/Ls

2,896 Total D/Ls

18,465 Total Views

Uploaded by zamek9

Description

Last updated at 23:51, 22 Jun 2012 Uploaded at 15:35, 20 Jun 2012

Spolszczenie moda Frostfall - Hypothermia Camping Survival v1.6b stworzonego przez "Chesko".
Opis moda na stronie g?ównej
http://skyrim.nexusmods.com/mods/11163
Jest to tylko plik esp. do poprawnego dzia?ania spolszczenia potrzebujemy oryginalnego moda.

Instaluj?c zast?pujemy oryginalny plik

PS. Jest juz wersja 1.1 - zosta?y przet?umaczone wszystkie teksty oprócz ksi??ki