SKYRIM
Translation of menus in Catalan by Kmodes
Skyrim » User Interface
Added: 26/11/2011 - 03:10AM
Updated: 27/11/2011 - 03:19AM

7 Endorsements

0.1 Latest version

47 Unique D/Ls

97 Total D/Ls

4,614 Total Views

Uploaded by Kaimodes

Description

Last updated at 3:19, 27 Nov 2011 Uploaded at 3:10, 26 Nov 2011

ENGLISH DESCRIPTION:

There are two files, the newest version is the 2.

This file is a simple translation of the "Translate_SPANISH.txt" (Spanish version game) to the Catalan. It should work with other language versions, only need to change the "SPANISH" to wherever language is. It's very recommendable to save the file with another name to have one copy.

THIS FILE IS ONLY A TRANSLATION OF THE MENUS.
WEAPONS, STORYLINES... DON'T BELONG TO THIS FILE.

Beta file, sorry for the misspellings.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATALÀ:

Hi han dos arxius, la versió més nova és la 2.

Aquest arxiu conté una traducció de "Translate_SPANISH.txt" (versió espanyola) al Català. Hauria de funcionar en les versions de les altres llengües, només s'hauria de canviar el nom de "SPANISH" al de la versió en que es tingui el joc. És molt recomenable salvar l'arxiu amb un altre nom per tenir-ne una còpia.

L'ARXIU NOMÉS ÉS UNA TRADUCCIÓ DELS MENÚS.
LES ARMES, LA HISTÒRIA... NO PERTANYEN EN AQUEST ARXIU.

Arxiu en estat beta, perdoneu les faltes d'ortografia.