SKYRIM
Horse Armors for Skyrim - Czech translation by Azarian
Skyrim » Creatures
Added: 29/03/2012 - 01:17PM
Updated: 06/04/2012 - 11:22AM

33 Endorsements

1.5 Latest version

966 Unique D/Ls

1,709 Total D/Ls

19,729 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 11:22, 6 Apr 2012 Uploaded at 13:17, 29 Mar 2012

Jedná se o ceský preklad modu Horse Armors for Skyrim autora Mystikhybrid - Gabriel Gullbergh. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.