SKYRIM
Blade of Eplear - Czech translation by Azarian
Skyrim » Weapons
Added: 29/03/2012 - 01:14PM
Updated: 13/02/2014 - 04:25PM

3 Endorsements

1.53 Latest version

81 Unique D/Ls

151 Total D/Ls

7,375 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 16:25, 13 Feb 2014 Uploaded at 13:14, 29 Mar 2012

Jedná se o ceský preklad modu Blade of Eplear autora CentificGrafics. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.