Skyrim

File information

Last updated

Original upload

Created by

AfricaRider

Uploaded by

AfricaRider

Virus scan

Safe to use

About this mod

font replace

Permissions and credits
Simple copy and play..
If someone wish the font wich is on picture Orden Vein plz request
its 1 min work.

i converted ttf.. dont know how to edit swf and scale font.. dont know how to add other language signs.. if someone know how to make polish font for exemple let me know
its very important to me

Najpierw znalazłem konwerter CoffeCup sIFR Font Maker wpisz w google..
po z konwertowaniu .ttf dodaniu czcionki w fontconfig.txt w Interface katalogu
czcionka się pokazuje nowa.. już się cieszylem bo menu głownym są wszystkie
polskie znaki. ale w grze już nie co jest dla mnie dziwne. (są znaki typu a z kropką u góry zamiast ż)
Oprócz tego ten zkonwertowany plik jest jakoś chroniony bo nie moge go otworzyć
w Adobe, a w Swf decompiler nie wyświetla się tak jak orginalny, który wypakowłem z polskiej wersji.

Nową zkonwertowaną czcionkę nazywam font_pl.swf i dodaje jako font libary w
fontconfig.txt oraz zamieniam nazwe czcionki.

------------------------------------------------------------------
http://www.swf-editor.com/how-to/edit-swf-file
http://www.coffeecup.com/sifr-font-maker/
http://www.ehow.com/how_6022298_convert-fonts-swf.html