SKYRIM
Mystic Elven Armor - HD - Czech translation by Azarian
Skyrim » Armour
Added: 25/03/2012 - 07:00PM
Updated: 06/04/2012 - 11:26AM

15 Endorsements

1.6.5 Latest version

353 Unique D/Ls

656 Total D/Ls

20,738 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 11:26, 6 Apr 2012 Uploaded at 19:00, 25 Mar 2012

Jedná se o ceský preklad modu Mystic Elven Armor - HD autora Sader. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.