SKYRIM
Witchbane - Czech translation by Azarian
Skyrim » Clothing
Added: 20/03/2012 - 08:15AM
Updated: 06/04/2012 - 11:39AM

20 Endorsements

1.0 Latest version

457 Unique D/Ls

806 Total D/Ls

21,223 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 11:39, 6 Apr 2012 Uploaded at 8:15, 20 Mar 2012

Jedná se o ceský preklad modu Witchbane autora Gizmodian. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.