SKYRIM
Lore Friendly Armor Pack - Czech translation by Azarian
Skyrim » Armour
Added: 09/03/2012 - 11:10AM
Updated: 13/02/2014 - 03:56PM

6 Endorsements

1.7.2 Latest version

166 Unique D/Ls

378 Total D/Ls

14,126 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 15:56, 13 Feb 2014 Uploaded at 11:10, 9 Mar 2012

Jedná se o ceský preklad modu Lore Friendly Armor Pack autora rahman530. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.