SKYRIM
Lore Friendly Armor Pack - Czech translation by Azarian
Skyrim » Armour
Added: 09/03/2012 - 11:10AM
Updated: 06/04/2012 - 11:24AM

6 Endorsements

1.7.2 Latest version

166 Unique D/Ls

380 Total D/Ls

14,227 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 11:24, 6 Apr 2012 Uploaded at 11:10, 9 Mar 2012

Jedná se o ceský preklad modu Lore Friendly Armor Pack autora rahman530. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.