Skyrim
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

CoNYcz

Uploaded by

CoNYcz

Virus scan

Safe to use

About this mod

Czech translation of Lord Haun's mod Magicka Sabers.
?eský p?eklad módu Magicka Sabers od uživatele Lord Haun.

Permissions and credits
Czech translation of Lord Haun's mod Magicka Sabers.
?eský p?eklad módu Magicka Sabers od uživatele Lord Haun.

Originální mód (nutný ke hraní) stahujte ZDE.

P?eklad byl vytvo?en na verzi 0.3 tohoto módu.

Instalace:
Stáhn?te pomocí NMM a pak aktivujte nebo manuáln? extrahujte obsah archivu do .../Skyrim/data