SKYRIM
Arming Swords Skyrim - Czech translation by Azarian
Skyrim » Weapons
Added: 08/03/2012 - 11:00AM
Updated: 13/02/2014 - 04:01PM

1 Endorsements

1.10 Latest version

69 Unique D/Ls

153 Total D/Ls

11,456 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 16:01, 13 Feb 2014 Uploaded at 11:00, 8 Mar 2012

Jedná se o ceský preklad modu Arming Swords Skyrim autora Moraelin. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.