SKYRIM
Warmage Armor - Czech translation by Azarian
Skyrim » Armour
Added: 27/02/2012 - 08:41AM
Updated: 06/04/2012 - 11:37AM

6 Endorsements

1.2 Latest version

345 Unique D/Ls

713 Total D/Ls

20,542 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 11:37, 6 Apr 2012 Uploaded at 8:41, 27 Feb 2012

Jedná se o ceský preklad modu Warmage Armorautora DoODABoOM. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.