SKYRIM
Scout Armor - Czech translation by Azarian
Skyrim » Armour
Added: 27/02/2012 - 08:37AM
Updated: 13/02/2014 - 02:17PM

6 Endorsements

2.2 Latest version

219 Unique D/Ls

488 Total D/Ls

11,672 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 14:17, 13 Feb 2014 Uploaded at 8:37, 27 Feb 2012

Jedná se o ceský preklad modu Scout Armor autora DoODABoOM. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.