Skyrim
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Rcptmk_81

Uploaded by

rcptmk82

Virus scan

Safe to use

About this mod

Aynı haydut laflarını tekrar tekrar duymaktan bıktınız mı?
Bu mod, haydutlara 500 yeni dialog ekler.

Requirements
Permissions and credits
Aynı haydut repliklerini tekrar tekrar duymaktan bıktınız mı?
Bu mod, haydutlara 500 yeni eklenmiş hat sağlayarak her haydut prototipine kendi kişiliğini verir ve onlarla her karşılaşmanızı daha benzersiz, kişisel ve beklenmedik hale getirir.