SKYRIM
Lord Armor - Czech translation by Azarian
Skyrim » Armour
Added: 25/02/2012 - 01:43PM
Updated: 06/04/2012 - 11:23AM

10 Endorsements

2.0 Latest version

261 Unique D/Ls

526 Total D/Ls

20,612 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 11:23, 6 Apr 2012 Uploaded at 13:43, 25 Feb 2012

Jedná se o ceský preklad modu Lord Armor autora DoODABoOM. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.