Skyrim
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

LeAn

Uploaded by

ankhoemanh123

Virus scan

Safe to use

Tags for this mod

About this mod

Đây là bản dịch từ google dịch

Permissions and credits
Đây là bản tiếng Việt dc tôi làm ra dc 95%
Đây là link bản gốc: https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/99976?tab=description
Cách cài: giải nén và ném vào trò chơi Dữ liệu
Cách gỡ: đã tìm kiếm được cài đặt và xóa tệp