OBLIVION
ALAnonimUBANGA_1_2_2EN_PL by ALAnonim
Oblivion » New Lands
Added: 03/05/2012 - 11:28AM
Updated: 01/08/2017 - 09:41PM

165 Endorsements

1.2 Latest version

1,067 Unique D/Ls

5,549 Total D/Ls

66,112 Total Views

Uploaded by alimal

Description

Last updated at 21:41, 1 Aug 2017 Uploaded at 11:28, 3 May 2012
EN
Name: UBANGA
Version:1.2.2[left]Author(s): ALAnonim

03.05.2017
sundabar21 discowered bugs (CTD) in quest Problem z goblinami (Problem with Goblins)
UbangaPatch1.1 should remove it.
It removes wrong barrel in Lidoravalla. (Using it can break quests!)
Download, unzip and copy to data folder. 
You must remove Patch 1.0 if it is installed!
Remember: "UbangaDoors" must be always the last in load order!


29.11.1016
Ver 1.2.2
Elbethien, sundabar21 reports about missing textures. This version improves it.
You should overwrite  "UbangaDoors - Textures.bsa" only. Others files are ok!


[/left]24.11.2016
Ver 1.2.1
A very small patch. If you have Ubanga 1.2 you should overvrite it. If not, simply download it.
The patch disables one poster visible in game. The patch overvrites Uban1.2 Part1 only. Uban1.2 Part2
Uban1.2 Part3 are ok.

23.11.2016
IT IS VERY SHORT VERSION OF README. I STRONGLY RECOMMENDED TO READ FULL README! LINK BELOW
Full Readme, what is new.
https://docs.google.com/document/d/1exHIERHC-rVWk_7HpABYbrONr4_SId5GJ5ZMiRvs1dM/edit
Change Log
https://docs.google.com/document/d/1RPDANXVy36y3UE7s80CP2j7GM0cGu2munhLG3_GZhpc/edit#heading=h.kraaef6o1tji
UbangaSpoiler1.2EN
https://docs.google.com/document/d/1cdz05SGeOP2jK-_gWYdVXRVf39mOGSEG9GLxGz0nKIA/edit
Ubanga Ver 1.2 more information
https://docs.google.com/document/d/1BOoNo3H7qLjAREkudgKUIcGm2xVq_PWw04XGZqUS3AE/edit#


=====================

 MOURNFUL SINGING OF CICADAS
After three years of work, I finished a long, nonlinear quest “Mournful Singing of Cicadas”
The quest has two main paths and multiple (about 20?) of smaller variants. Do not expect spectacular fireworks like in RPG! It is a dark story, leaving many doubts. If you do not like traveling around the world and hundreds of endless dialogues, do not play this quest! I would like to be well understood:
Over the years, more and more crystallized to me what it is my mod?  Today I know that Oblivion, engine Gamebryo, are for me is just a tool as much as a pen and a sheet for a writer.
I'm trying to smuggle my own thoughts to the game world.( I also know how much limits me technology.)
I'm not going to force anyone to play the quest full of ambiguous texts and a little inflated philosophy.
However, if someone decides to travel, he must know that the end of the quest does not necessarily mean the end of story. I'm just like you unfortunate player, I'm trying to find a solution for "Salaro's Case". I am getting closer to solving the puzzle ... getting closer ...
-----
Quest has a lot of solutions. I have no idea of how to make a complete spoiler?  I'm just introducing several solutions in UbangaSpoiler1.2EN
I am waiting for any comments on quest and bugs that will surely still are.
        ALAnonim
 

 
  To start the quest you must go to Arazzo. Then you can see an advert  on the advertising column in Marant City or the second in Tochia. You need to read it.


================================================================================================================================

                                                                      CAUTION!!

   
  Although current version of Ubanga is NO BETA version, note however, that Project Ubanga is a project which is in assuming a constantly development. What does that mean in practice?
Some parts of Ubanga (e.g.  Maranata) are largely completed. Others (Halios as Fasari)  are in development.
Even in completed provinces may appear significant changes (Even new quads)
You should always remember that the essence of this mod is the constant development.
This version includes file UbangaDoors.esp ver. 1.9.0
Use this version to see the new maps in the game!
CAUTION!
If you are using Ubanga - English Introductions Patch by wizardmirth http://oblivion.nexusmods.com/mods/43694//, you can't see new maps of Halios and Fasari in game.
(This mod is outdated)
=====================
DESCRIPTION
Mod includes  four maps: Maranta, Lathia, Fasari, Halios. The land Ubanga is a poor and is inspired by the geographical parts of northern Africa and southern Europe. There are different parts of the land. Porovinchi Maranta is for example the northern, cold part of a huge continent Ubanga.
The world is not for you, its there for its own sake. You as player will feel like a traveler lost in a strange and unfamiliar world, a world that doesn't care why you are there.This mod is created not to satisfy anyone, its the mod creators idea to create an independent and living world.
=====================
REQUIREMENTS
Shivering Isles,
Official OblivionPatch 1.2
=====================
INSTALLATION INSTRUCTIONS
=====================
Download and unzip the files to a temporary folder:
Uban1.2 Part1
Uban1.2 Part2
Uban1.2 Part3
Then simply extract all data folders to Oblivion folder. Activate the files from Oblivion launcher.
Your load order should be like the following (Ubanga.esm must be after Oblivion.esm) :
Oblivion.esm
Ubanga.esm
[Other esps]
Ubanga.esp (If necessary and if so will be.)
UbangaForLazy ( if you are lazy but you will to visit Fasari)
UbangaDoors.esp (Must be the last if you will see the map in game!)
-----------------
Currently Ubanga doesn't have any recorded voices so its advised to use the OBSE mod “Elys Universal Silent Voice”
Here
-----------------
How to get to the new land that waits? You must go to Imperial City port and speak to a person called Farasito. (ICWaterfront)He sells ticket to Maranta City.
Have fun!
 ALAnonim


================================================================================================================================
================================================================================================================================
================================================================================================================================

Name: UBANGA
Version: Ubanga1.2.2
Author(s): ALAnonim


PL
---------------


03.05.2017
sundabar21 odkrył bugi w quescie: Problem z goblinami (Problem with Goblins)
Plik UbangaPatch1.1 powinien to wyeliminować.
Patch usuwa niewłaściwą beczkę w łidoravalla. (Użycie przedmiotów zniszczy wiele questów!)
Pobierz, rozpakuj i skopiuj do folderu "data". Usuń patch 1.0 jeśli go zainstalowałeś.
Pamiętaj: UbangaDoors musi być zawsze ostatnia w kolejności ładowania!


29.11.2016
ver 1.2.2
Elbethien, sundabar21 piszą o brakujących teksturach. Ten patch powinien to poprawić.
Musisz nadpisać tylko  "UbangaDoors - Textures.bsa" Pozostałe pliki są ok!

24.11.2016 
Ver 1.2.1
Mały patch. Jeśli już pobrałeś Ubanga 1.2, nadpisz plik. Jeśli jeszcze nie to zwyczajnie zainstaluj ver 1.2.1
Patch wyłącza pewien plakat, który nie powinien być widoczny w grze. Patch nadpisuje  tylko Uban1.2 Part1.

2016.11.23
to jest skrócona wersja readme!
Powinieneś przeczytać pełną wersję!
Full Readme, (oraz co nowego)
https://docs.google.com/document/d/1exHIERHC-rVWk_7HpABYbrONr4_SId5GJ5ZMiRvs1dM/edit
Change Log:
https://docs.google.com/document/d/1RPDANXVy36y3UE7s80CP2j7GM0cGu2munhLG3_GZhpc/edit#heading=h.kraaef6o1tji
Spoiler:
https://docs.google.com/document/d/1iHFguPo9ljK3zgCdhBFKnxUfT_oQ8DVlr1PTbb_3-WY/edit
I jeszcze:
Ubanga Ver 1.2 more information
https://docs.google.com/document/d/1h3-qlATWH9x2i_RWfcdR_RzKWpUh3rHZuDKZp1Atpk4/edit#
------------------------

------------------------
                                                                          SPIEW CYKAD ZALOBNY

Po trzech latach pracy ukończyłem długi, nieliniowy quest “Spiew cykad żałobny” Quest ma dwie główne ścieżki rozwoju i wiele (ok 20?) drobniejszych wariantów. Nie spodziewajcie się efektownych fajerwerków rodem z RPG! Jest to mroczna historia pozostawiająca wiele wątpliwości. Jeśli nie lubicie podróży po bezkresnym świecie i setek dialogów, nie grajcie tego questa! Chciałbym być dobrze zrozumiany: Z biegiem lat coraz bardziej krystalizuje mi się to CZYM chcę uczynić mój mod? Dziś już wiem, że Oblivion, silnik Gamebryo, jest dla mnie tylko narzędziem w takim stopniu jak pióro i kartka dla pisarza.
Próbuję do ograniczonego niedoskonałością technologii świata gry przemycić własne przemyślenia. Nikogo nie zamierzam zmuszać do grania questa pełnego niejednoznacznych tekstów i trochę nadętej filozofii.
Jeśli jednak ktoś zdecyduje się na podróż, musi wiedzieć, że koniec questa nie musi oznaczać końca historii. Ja tak samo jak Ty nieszczęsny graczu, próbuję dokopać się do rozwiązania Salaro’s Case. Jestem coraz bliższy rozwiązania zagadki… coraz bliższy…
-----
Quest jest wielowariantowy. Nie bardzo wyobrażam sobie kompletny spoiler. Jedynym rozsądnym wyjściem jest opisanie kilku najtrudniejszych momentów i właśnie to można znaleźć w Ubanga1.2SpoileryPL
Czekam na wszelkie uwagi na temat questa i bugach które na pewno w nim jeszcze tkwią.
        ALAnonim


   Aby rozpocząć quest „Spiew cykad zalobny”  musisz udać się do Arazzo. Dopiero wtedy na słupie ogłoszeniowym koło Maranta City pojawi sie ogłoszenie, które musisz przeczytać. Wróć więc do MCity, przeczytaj ogłoszenie. Możesz też udać się do Tochia. Tam również znajdziesz ogłoszenie na słupie.================================================================================================================================UWAGA!!!
Chociaż obecna wersja nie jest wersją beta, należy pamiętać, że projekt Ubanga to projekt, który z założenia jest i będzie nieustannie rozwijany. Co to znaczy w praktyce?
Niektóre mapy Ubanga np. Maranta są w dużym stopniu ukończone. Inne jak Fasari czy Halios są w fazie rozwoju.
Nawet jednak w prowincjach ukończonych mogą pojawiać się istotne zmiany. (Z dobudowywaniem quadów włącznie) Należy zawsze pamiętać, że istotą tego moda jest nieustanny rozwój.
Wersja 1.2 zawiera plik UbangaDoors.esp ver. 1.9.0
==============
DESCRIPTION
“Ubanga” rozciąga się obecnie na ponad 80(?) km2 powierzchni. Obszar mieści się na czterech mapach: Maranta, Lathia, Fasari, Halios. Ubanga jest biednym kontynentem, inspirowanym Afryka I południową Europą. Porovinchi Maranta jest chłodniejszą, północną częścią ogromnego w założeniach kontynentu.
Ten świat nie jest stworzony dla gracza, ale dla samego siebie. Gracz będzie się w tym świecie czuł zagubiony, biedny I wyobcowany. Marantejczykom raczej totalnie wisi, czy gracz jest w ich świecie, czy nie.
Ten mod powstaje, bo opanowała mnie idee fix. Nie ma na celu kogokolwiek zadowalać.=====================
REQUIREMENTS
Shivering Isles,
Official OblivionPatch 1.2
=====================
INSTALLATION INSTRUCTIONS
=====================
Obecna wersja zawiera pliki bsa.
Pobierz do folderu tymczasowego:
Uban1.2 Part1
Uban1.2 Part2
Uban1.2 Part3
Potem wypakuj pliki do do folderu Oblivion. Aktywuj je.
Porządek ładowania plików musi być następujący: (Ubanga.esm musi być pierwsza po Oblivion.esm):
Oblivion.esm
Ubanga.esm
[Inne, twoje pliki esp]
Ubanga.esp (Jeśli jest jakiś dla obecnej wersji.)
UbangaForLazy ( Jeśli chciałbyś odwiedzić Fasari, anie chce ci się robię questów)
UbangaDoors.esp (Musi być zawsze ostatnia, jeśli chcesz widzieć mapę w grze!)
-----------------
Ubanga nie ma nagranego dźwięku, powinno się zainstalować “Elys Universal Silent Voice”  Here działającego pod OBSE
----------------
Ubanga jest kompatybilna z angielskimi modami. Jeśli używasz spolszczającego patcha, musisz go wyłączyć!
-----------------
Jak dostać się do Maranty? Idź do portu w Imperial City I porozmawiaj z człowiekiem o imieniu Farasito, który sprzedaje bilety do Maranta City.
   
Miłej zabawy!
      ALAnonim