Mount & Blade

File information

Last updated

Original upload

Created by

Pavello

Uploaded by

Pavello

Virus scan

Some manually verified files

About this mod

Warband Czech Fix corrects mistakes in Czech translation of M&B Warband.

Warband Czech Fix opravuje chyby v českém překladu M&B Warband. Distributor CD Projekt/Comgad sice odvedl na překladu kvalitní práci, nicméně některé věci (zejména technického rázu) byly přehlédnuty.

Permissions and credits
Mirrors
Oprava českého překladu Mount & Blade: Warband

Vytvořil Pavello, verze 1.4, 16. srpna 2020
Český překlad vytvořila firma CD Projekt, nyní Comgad

Jako výstupní složku zvolte kořenový adresář hry, typicky:
C:\Program Files\Steam\steamapps\common\MountBlade Warband na 32 bitových operačních systémech, nebo:
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\MountBlade Warband na 64 bitových operačních systémech
Pokud jste hru již alespoň jednou spustili, instalátor se pokusí ji pro vás najít.
V opačném případě ji zadejte ručně.

Testováno s patchem 1.174

Mod nijak neovlivňuje uložené pozice a můžete tak bez problému pokračovat ve hře.

Mod neobsahuje český překlad hry, pouze v něm opravuje chyby.

Autora můžete kontaktovat vklubu Mount&Blade na diskusním serveru Okoun.cz

Českou verzi hry zakoupíte v krabicové verzi distribuované společností Comgad
nebo v digitální distribuci na Steamu (https://store.steampowered.com)


Seznam změn:

1.4 - 16. srpna 2020

mountblade warband\languages\cz\ui.csv
*reflektován aktuální patch

1.3 - 21. srpna 2013

Za poslední dva roky vyšlo několik patchů, které změnily odkazy na stringy překladu nebo přidaly části zcela nové. To vše bylo opraveno.
Dále bylo opraveno několik stylystických chyb.

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\dialogs.csv
*doplněny nové stringy
- dlga_minister_issues:center_captured_lord_advice
- dále stringy pro cheat mód
*dlga_event_triggered:companion_quitting
- stylistická úprava - přidáno "Promiň mi" na začátek

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\factions.csv
*fac_player_supporters_faction
- změněno "donátoři" na stoupenci

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\game_menus.csv
* doplněno několik stringů pro debugování

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\game_strings.csv
* str_bandit_lair_quest_description
- změněno "ve městě" na "u"

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\quick_strings.csv
* qstr_{s51}_belongs_to_{s1
- změněno "v říše" na "z říše"

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\skills.csv
*skl_trainer_desc
- vymazány přebytečné závorky a nula

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\troops.csv
* trp_town_4_master_craftsman až trp_town_21_master_craftsman
- přidány chybějící stringy pro mistry v hráčových podnicích

* trp_knight_4_2b_daughter_1 až trp_kingdom_5_2c_wife_2_pl
- přidány chybějící stringy pro část ženských postav

1.2 - 9. září 2011

mountblade warband\languages\cz\ui.csv
*odstranění a přidání dvojteček u některých voleb v menu nastavení grafiky a obtížnosti
-podle toho, zda je box s volbou před nebo za textem

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\dialogs.csv
*přečíslování stringů dlga_start:close_window.5 až 43, které byly změněny v patchi 1.143
- číslování bylo změněno z 5 na 8 atd.
- dlga_start:member_wilderness_talk a dlga_start:member_inn_talk přejmenováno na dlga_start:close_window.5 a 6
- dlga_start:close_screen přejmenováno na dlga_start:close_window.7

1.0 - srpen 2011

mountblade warband\languages\cz\uimain.csv
*ui_force_single_threading
- změna na "Vynutit jednovláknové zpracování" (úprava dle manuálu)

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\dialogs.csv
*dlga_master_craftsman_auction_price:master_craftsman_auction_decide
- chyběla mezera před {reg4} denárů
*dlga_master_craftsman_talk:master_craftsman_auction_price
- zůstala zde kromě českého překladu i původní anglická věta
*dlga_lord_talk:lord_challenge_courtship_rival
- odstarnění přebytečného slova město
*dlga_lord_talk_ask_something_2:lord_courtship_permission
- odstranění mezery mezi {s14} a {s12}
*dlga_center_captured_rebellion:center_captured_rebellion_2.1
- oprava "fiefs" na "léna"
*doplnění teček na konec slov a vět podle zbytku překladu a ostatních jazykových verzí

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\game_menus.csv
*mno_town_enterprise
- místo {s4} má být {s3} => změněno na "Navštívit svůj podnik {s3}."
*menu_center_manage
- doplněna dvoutečka, bez které se tento řádek nezobrazoval
*doplnění teček na konec slov a vět podle zbytku překladu a ostatních jazykových verzí

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\quick_strings.csv
*qstr_The_elder_of_the_vil
- sjednocení "mouka" na "obilí"
*qstr_The_{s17}_has_the_fo
- doplněna mezera před {s18}
*qstr_{s11}_asked_you_to_c
- odstranění měst, nedávalo to smysl

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\game_strings.csv
*doplnění teček na konec slov a vět podle zbytku překladu a ostatních jazykových verzí

mountblade warband\Modules\Native\languages\cz\quests.csv
*qst_deliver_grain
- sjednocení "pšenice" na "obilí"