Max Payne 3

File information

Last updated

Original upload

Created by

SwedishSubtitler

Uploaded by

SwedishSubtitler

Virus scan

Safe to use

About this mod

Ett svenskt språkpaket för Max Payne 3. Menyer och undertexter är nu på svenska!
---
A Swedish language pack for Max Payne 3. Menus and subtitles are now in Swedish!

Permissions and credits
Mirrors
Donations
*OpenIV INTE INKLUDERAD I ZIP-FILEN DÅ DEN KLASSAS SOM POTENTIELLT FARLIG, LADDA ISTÄLLET NED OpenIV FRÅN DESS OFFICIELLA SIDA: https://openiv.com/ OM DU INTE REDAN HAR PROGRAMMET PÅ DIN DATOR*

Ett svensk språkpaket för Max Payne 3. Menyer och undertexter har översatts manuellt från engelska till svenska. Lämna gärna en kommentar och berätta vad ni tycker.
---
A Swedish language pack for Max Payne 3. Menus and subtitles have all been manually translated from English to Swedish. Feel free to leave a comment and let me know what you think.