Mass Effect Andromeda
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Rambo1988

Uploaded by

Rambo1988

Virus scan

Safe to use

Tags for this mod

About this mod

I've updated everything step by step, many people forget about mods and don't update them! I decided to do something :) two in one.

Permissions and credits
=====================================
Mod: "BetterInventory & WeightCooldownBonus MEA" Ver.1.0
=====================================


The mod is an inspiration for "Better Inventory Size!" and "Weight Cooldown Bonus!"
Combined and made both mods from scratch! are on the latest files!
The modification will make the game fun for you is not OP

Default size: 
First Start:From 100 to 160
Upgrade 1:  From 150 to 220
Upgrade 2:  From 200 to 280

Path: game/progression/stats/balance/inventorysize

This is my first ever mod! I decided to study the files because there is no such modification in the game, please bear with us.
=====================================

Weight Cooldown Bonus:
W wanilii nie ma premii za czas odnowienia. 100% szybkości ładowania nie oznacza premii, po prostu braku kary!
Mod Daje premię do szybkości odnowienia, jeśli pozostaniesz poniżej progu wagi, do połowy czasu odnowienia. W wanilii prędkość ładowania nie spadnie poniżej 100% bez względu na twoją wagę, dzięki temu możesz obniżyć prędkość ładowania do 60%, skutecznie skracając czas ładowania.

In vanilla there is no cooldown bonus. 100% recharge speed doesn't mean there's a bonus, just no penalty. 
Allows you to have a bonus to cooldown speed if you stay below the weight threshold, up to half recharge time. In vanilla the recharge speed won't go below 100% no matter your weight, with this you can go to down to %60 recharge speed, effectively cutting your recharge times.

Path: game/progression/stats/powers/global/statformula_encumbrancecooldownincrease_powers
Expand, Values> >[1]> Min> and in "ConstValue" change the parameter from "0" to "-0,40", "-0,4" Save! it is 60%.
=====================================

Files update!
Only v1.10 patch works
Frosty Mod Manager v1.0.5.9
Aktualizacja plikow!
Dziala poprawienie tylko v1.10
Frosty Mod Manager v1.0.5.9 
=====================================
Wspieraj Mnie! Pozdrawiam Piotr.
DISCORD:  Solid-Snake#6258

=====================================

Wesprzyj mnie!

Instalacja: Pamiętaj, aby rozpocząć grę od nowa. 
Umieść modyfikację jako pierwszą na swojej liście w Frosty Mod Manager v1.0.5.9 3. 
Sprawdź w Frosty Mod Manager, czy są jakieś konflikty z innymi modami, jeśli są, odznacz je!

Poprawna instalacja modów!
1. Pamiętaj Aby zrobić Świeżą ! kopię plików: "MassEffectAndromeda.exe", "MassEffectAndromedaTrial.exe" i folderów: "Core", "Patch" "Scripts", "Update". Tworzymy kopię plików, gdy tylko mamy zainstalowaną nową grę. Bo są nie ruszane pliki!
2. Wchodzimy do miejsca z zainstalowaną grą i kasujemy folder: "ModData" jak go mamy!
3. I na sam koniec odpalamy nasze mody za pomocą: "Frosty Mod Manager v1.0.5.9" Pamiętaj aby "FrostyModManager.exe" uruchomić jako Administrator!

Wtedy są poprawnie wyświetlane konflikty! sprawdzamy czy ich nie mamy ! bo każdy z nas ma nawalone pełno niepotrzebnych modyfikacji! 
które trzeba odznaczyć ! bo mają te same pliki np.
=============================================================================
it cost me a lot of work! support me! I have updated the files!

Installation: 
Remember To start the game over. Place the modification first on your list in Frosty Mod Manager v1.0.5.9 3. 
See in Frosty Mod Manager if there are any Conflicts with other mods, if there are, deselect them!

Correct installation of mods!
1. Remember To Make Fresh! a copy of the files: "MassEffectAndromeda.exe", "MassEffectAndromedaTrial.exe" and folders: "Core", "Patch", "Scripts", "Update".  we make a copy of the files as soon as we have a new game installed.
2. We go to the place with the installed game and delete the folder: "ModData" as we have it!
3. And finally, run our mods with: "Frosty Mod Manager v1.0.5.9" Remember to run "FrostyModManager.exe" as Administartor!

Conflicts are then displayed correctly! we check if we have them! because each of us has a lot of unnecessary modifications!

Always excited me "MEA Fixpack" inspired me this mod so good that sometimes people share the necessary project files! thank you all for the advice, help, thank you Author: NightWolf2503 great respect!

I am asking you to test the added mods to see if they work, I checked them but I am very tired because I did everything carefully!