Kingdom Come: Deliverance
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

giussepe

Uploaded by

giussepe48

Virus scan

Safe to use

About this mod

EN:
Henry now can give alms to refugees/beggars in Rattay.
CZ:
Jindra nyní může dávat almužnu žebrákům/uprchlíkům v Ratajích.

Lokalizace / Localization:
CZE,ENG,FRA,GER,RUS,CHN,PL

Requirements
Permissions and credits
Translations
  • Polish
Changelogs
EN:

Henry is able to give alms to beggars/refugees in Rattay.
He can give:

 - 10 groschen 
 - 1 piece of bread.

Henry can give bread only when he is carrying some. Also he can give money only when he has more than 10 groschen.
When giving the alms, reputation slightly increases but not to all refugees.

Unfortunatelly all added dialogs are without voiceovers and animations.

LAST UPDATE: 28/05/2020 18:20

There is a bug that breaks vagabond last activity.
SEE BUG TAB FOR MORE DETAILS. (version 1.5.2)
TEMPORARY SOLUTION UNTIL I FIX IT:

  1.  Just move folder alms_for_beggars from mods folder wherever you want.
  2. Run the game.
  3. Finish the quest.
  4. Put folder alms_for_beggars back to the mods folder.

==========================================================
CZ:
Jindra může dávat almužny žebrákům/uprchlíkům v Ratajích.
Muže darovat:

- 10 grošů
- 1 chleba

Jindra může darovat chleba pouze pokud u sebe nějaký má. Stejně tak s penězi. Pokud má méně než 10 grošů, nemůže darovat peníze.
Když dá Jindra almužnu, mírně se mu zvýší reputace ale ne u všech uprchlíků.

Bohužel veškeré přidáné dialogy jsou bez animací a dabingu.

POSLEDNÍ UPDATE: 28/05/2020 18:20

MOMENTÁLNĚ OBSAHUJE BUG, KTERÝ ROZBIJE POSLEDNÍ AKTIVITU U VAGABUNDA V RATAJÍCH. KOUKNI DO ZÁLOŽKY "BUGS" PRO VÍCE INFO. verze(1.5.2)
DOČASNÉ ŘEŠENÍ DOKUD TO NEOPRAVÍM:

  1. Adresář s modem (alms_for_beggars) přesuňte ze složky mods kamkoliv se vám zachce.
  2. Spusťte hru.
  3. Dokončete quest.
  4. Přesuňte složku s modem zpět do adresáře mods.