Grand Theft Auto: San Andreas

File information

Last updated

Original upload

Created by

notthefox and Rae

Uploaded by

notthefox

Virus scan

Safe to use

Tags for this mod

About this mod

Pokaż swoją miłość do Polski, dzięki tej patriotycznej koszulce!

Permissions and credits
Bóg, Honor, Ojczyzna!

Pokaż swoją miłość do Polski, dzięki tej patriotycznej koszulce! Koszulki patriotyczne nie muszą być noszone okazjonalnie, w końcu o Żołnierzach Wyklętych powinniśmy pamiętać każdego dnia, a nie tylko od święta. Nasze produkty odnoszą się do wydarzeń kluczowych w historii Polski, jak również naszych Bohaterów
narodowych.

Mod zastępuje koszulkę "I <3 LS"

Dzięki Rae za pomoc w robieniu tekstury.