File information

Last updated

Original upload

Created by

DeDy

Uploaded by

zahradnik

Virus scan

Safe to use

Tags for this mod

About this mod

Permissions and credits
Only Czech Language
English Language http://grimrock.nexusmods.com/mods/275/?

Temny pán p?ichází a p?ipravil dv? podzemí a jednu v?ž.
Dobrodružství obsahuje p?íb?h a hodn? hádanek – 42 secrets + 7 treasure.
Dungeon má t?i konce! Záleží jen na tob?, jak hra dopadne.

Jsem velkým fandou her Dungeon Master a Chaos Strike Back. O?ekávej, že se to promítne i v mém dungeonu.

Nightfall má nov? definovanou partu. Nelze vytvo?it vlastní ani importovat! Lze hrát pouze s tou co je p?edur?ena.
REPORT BUG
Top