Fallout 4
Help us shape the future of the Vortex mod manager by taking our survey
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Mycu

Uploaded by

Mycu

Virus scan

Safe to use

Tags for this mod

About this mod

This are Polish SST files to use with Fallout4Translator by mcguffin.

Requirements
Permissions and credits
Changelogs
This archive contains over 450 Polish dictionaries (SST files) that can be used with Fallout4Translator by McGuffin

--------

Archiwum zawiera ponad 450 plików SST z Polskimi słownikami, które mogą być używane wraz z Fallout4Translator by McGuffin

Chętnie wymienię się słownikami do F4T
Proszę również o zgłaszanie zauważonych braków lub błędów w tłumaczeniach.
Nie wszystkie słowniki są w pełni przetłumaczone.

Instalacja:
- wybrane pliki SST wystarczy wgrać do podkatalogu UserDictionaries/Fallout4 programu Fallout4translator

Podziękowania:
dla ajuszkiewicz za przesłanie efektów swojej pracy