FALLOUT 4
Polish dictionaries for Fallout4Translator by Mycu
Fallout 4 » Utilities
Added: 09/05/2016 - 01:00PM
Updated: 13/10/2017 - 05:10PM

21 Endorsements

1.4 Latest version

281 Unique D/Ls

446 Total D/Ls

5,378 Total Views

Uploaded by Mycu

Description

Last updated at 17:10, 13 Oct 2017 Uploaded at 13:00, 9 May 2016

This archive contains almost 360 Polish dictionaries (SST files) that can be used with Fallout4Translator by McGuffin

--------

Archiwum zawiera prawie 360 plików SST z Polskimi słownikami, które mogą być używane wraz z Fallout4Translator by McGuffin
W zakładce ReadMe znajduje się aktualny spis plików.

Chętnie wymienię się słownikami do F4T
Proszę również o zgłaszanie zauważonych braków lub błędów w tłumaczeniach.


Instalacja:
- wybrane pliki SST wystarczy wgrać do podkatalogu UserDictionaries/Fallout4 programu Fallout4translator

Podziękowania:
dla ajuszkiewicz za przesłanie efektów swojej pracy