Dungeon Siege II
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Darkelf

Uploaded by

MacflyPL

Virus scan

Safe to use

Tags for this mod

About this mod

A mod that adds two new character classes: giant and gnome. In addition to the external appearance, of course, they also differ in size.

Permissions and credits
ENG

A mod that adds two new character classes: giant and gnome. In addition to the external appearance, of course, they also differ in size.


Installation: paste the archive file into the Resources directory, which can be found in the main folder of the Dungeon Siege II game.

I found this mod on the CD of the Polish computer magazine CD-Action. I'm just the uploader!, the creator of the module is Darkelf from the website: www.siegetheday.org

PL

Mod, który dodaje dwie nowe klasy postaci: giganta i gnoma. Poza wyglądem zewnętrznym różnią się rzecz jasna również rozmiarami.

Instalacja: plik z archiwum wklejamy do katalogu Resources, który znajdziemy w głównym folderze gry Dungeon Siege II.

Mod znaleziony na płycie polskiego czasopisma komputerowego CD-Action. Jestem tylko uploaderem! twórcą modułu jest Darkelf ze strony: www.siegetheday.org

Mod działa z polską wersją gry ;-)